Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt gecontroleerd of alle gegevens nog juist zijn.

In het openbaar vervoer zijn wijzigingen echter dagelijks aan de orde. Indien u actie van welke aard dan ook onderneemt op basis van onze informatie, raden wij u aan deze informatie te controleren bij de instantie die hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk is, dus bij de overheid, de vervoerder, de concessieverlener etc. Gebruikt u een wet? Lees dan ook de wettekst zelf. Wij doen ons uiterste best de wetteksten zo helder mogelijk voor u uiteen te zetten, maar daarbij kan specifieke informatie, die in uw geval wel van belang is, niet genoemd worden.

Aan de informatie die u ontleent aan deze OV Ombudsman website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor informatie van (websites van) bedrijven, instanties of personen die wij noemen in deze website.

Wij benadrukken dat het opvolgen van adviezen en de aanschaf van producten of diensten, die op deze site worden beschreven, op eigen risico geschiedt.