Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Algemene voorwaarden van vervoerders

Als u reist met het openbaar vervoer gaat u door het kopen van een kaartje of het inchecken met uw OV-chipkaart een contract aan met de vervoerder. Op dit contract zijn algemene voorwaarden van toepassing. De vervoerder moet deze voorwaarden aan u kenbaar maken.

Goed om te weten: De algemene voorwaarden mogen nooit slechter uitvallen voor de reiziger dan de wet voorschrijft. De voorwaarden mogen wel méér rechten toekennen aan de reiziger dan de wet doet.

Als u van mening bent dat het vervoersbedrijf zijn algemene voorwaarden niet aan u bekend heeft gemaakt, kunt u eisen dat de vervoerder er geen beroep op doet. Ook in gevallen waarin de algemene voorwaarden wel gepubliceerd of kenbaar gemaakt zijn, kan een vervoerder zich niet altijd beroepen op de algemene voorwaarden. Sommige artikelen zijn niet geoorloofd: artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek (BW) bevat bepalingen die onredelijk bezwarend worden geacht en daardoor nietig zijn. Artikel 6:237 BW bevat bepalingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn en daardoor vernietigbaar via de rechter.

Openbaar vervoer op weg of rails

Algemene voorwaarden Openbaar Stads- en streekvervoer

Algemene voorwaarden Nederlandse Spoorwegen

Voorwaarden Geld terug bij Vertraging bij NS

Voorwaarden reizen op saldo bij NS

Algemene voorwaarden NS International

Europese verordening treinreizigers 1371/2007

Overige ondernemers in openbaar vervoer

Algemene voorwaarden Klantenservice OV-chipkaart