Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Links naar andere OV sites

OVNL Wiki is een naslagwerk op diverse gebieden in het openbaar vervoer van Nederland.

OV-NL is een vereniging met alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland als leden.

In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigen consumentenorganisaties de belangen van de treinreiziger. Zij doen dat door het voeren van overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Telefoon 0800-7767245 (gratis)

OV reisinformatieplanner voor bus, trein, metro en tram.