Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Rapportages

OV ombudsman maakt op basis van ontvangen klachten en eigen onderzoek kwartaalrapportages voor alle betrokken partijen in het openbaar vervoer over trends, ontwikkelingen en bereikte resultaten. In onderstaand overzicht kunt u de gepubliceerde kwartaalrapportages en bijbehorende persberichten vinden.