Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

‘Restitutie voor staking mogelijk bij afgekocht abonnement’

De vakbonden in het streekvervoer hebben aangekondigd om vanaf maandag 25 juni weer te gaan staken, als er voor die tijd geen akkoord wordt bereikt met de werkgevers. Deze nieuwe staking is voor onbepaalde tijd en kan meerdere dagen duren. Als u een afgekocht abonnement heeft (vrij reizen) en meerdere dagen niet kunt reizen door de stakingen, zijn er wellicht mogelijkheden om een vergoeding te vragen voor de abonnementskosten. In de Vervoersvoorwaarden stads- en streekvervoer (2015) paragraaf 7.2 staat namelijk:

'In geval van een rechtmatige algehele staking van langer dan een dag waardoor u niet kon reizen, zal de vervoerder naar redelijkheid en billijkheid op uw verzoek overgaan tot restitutie van uw vooruitbetaalde reissommen naar rato van de duur van de staking. De vergoeding van vooruit betaalde reissommen wordt alleen gegeven voor het vervoer dat door de staking niet mogelijk is. De vervoerder kan hiervoor redelijke administratiekosten in rekening brengen.'

Ons advies is om bovenstaande paragraaf te vermelden in uw restitutieverzoek, als u een beroep wilt doen op deze regeling. Een link naar de volledige voorwaarden vindt u hier.