Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Stad-/streeksupplement verdwijnt

Heeft u een NS Maandtraject- of Maandnetabonnement met een stad-/streeksupplement voor bus, tram of metro? Houdt u er rekening mee dat u binnenkort bij de NS geen stad-/ streeksupplementen meer kunt kopen. 

Het stad-/streeksupplement is een abonnement voor het streekvervoer, dat gebruikt wordt als aanvulling op een NS-abonnement. Reizigers, meestal forensen, kunnen een deel van hun reis met de NS en vervolgens een deel met de bus, tram of metro reizen. Het stad-/streeksupplement is gebaseerd op zones en dat is ook de reden dat het nu verdwijnt. Het sluit niet meer aan bij de andere abonnementen voor de OV-chipkaart, waarbij afgerekend wordt op basis van gereisde kilometers. Reizigers die tot nu toe reisden met een stad-/streeksupplement moeten op zoek naar een alternatief, dat in de meeste gevallen zal bestaan uit hun bestaande NS maand- of jaarabonnement en een los streekvervoerabonnement. De eerste berichten en klachten die wij hierover ontvangen geven aan dat reizigers hierdoor meestal flink duurder uit zijn.

Heeft u via uw werkgever of NS Zakelijk een  NS Jaartrajectabonnement met stad-/streeksupplement? Dan heeft u nog even respijt. U kunt tot 1 januari 2013 gebruik maken van het stad-/streeksupplement. Voor verdere informatie kunt u terecht op de site van de NS of neem contact op met uw streekvervoerder. 

Heeft u eeen klacht over de afschaffing van het stad-/streeksupplement, vult u dan ons klachtenformulier in.