Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Bemiddeling OV loket levert reiziger € 996 op

Een reiziger heeft een Altijd Vrij Abonnement van NS met een geldigheid tot begin juni. In maart zegt de reiziger dit abonnement per begin juni (dus op de einddatum) op bij een automaat. Later blijkt dat zij door omstandigheden het abonnement per direct niet meer nodig heeft. Omdat het bij dit abonnement mogelijk is om na het eerste jaar per maand op te zeggen neemt zij contact op met NS. Zij vraagt de klantenservice om haar abonnement alsnog per direct stop te zetten. De NS zegt dat dit niet mogelijk is, omdat het abonnement per begin juni al definitief is stopgezet. Er is geen contract meer dus kan mevrouw niet meer gebruik maken van de maandelijkse opzegmogelijkheid.

De reiziger neemt contact op met het OV loket. Wij bekijken de situatie en leggen de klacht voor aan onze contactpersoon bij NS. De vervoerder  beroept zich nogmaals op het feit dat mevrouw al heeft opgezegd per begin juni en dat dat niet meer aangepast kan worden.

Wij voeren aan dat dit een erg starre uitleg van de regels is. Wij vragen om coulance. Het abonnement is behoorlijk prijzig en het is in principe per maand opzegbaar. Zij heeft het abonnement weliswaar opgezegd per begin juni, maar waarom zou je daar niet op mogen terugkomen, als je een maand opzegtermijn in acht neemt?

NS laat weten de zaak nogmaals te onderzoeken en is uiteindelijk bereid om de overige drie maandelijkse termijnen uit coulance terug te betalen (totaalbedrag € 996,00).