Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Een OV-Fiets abonnement voor 0,01 euro per jaar

Een reiziger had een mail ontvangen van de NS met daarin de tarieven voor de OV-Fiets. Hierin stond o.a. dat het abonnement voortaan gratis is en de kosten voor het gebruik van de fiets 3,85 euro. Maar waarom, zo vraagt hij zich af, brengen ze jaarlijks 0,01 euro in rekening voor de verificatie van het banknummer? Dan is het toch geen gratis abonnement meer?

Hoewel het om een klein bedrag gaat, hebben we OV-Fiets om een verklaring hiervoor gevraagd. Het incasseren van 0,01 euro van de rekening van de OV-fietsabonnementhouders is bedoeld om te verifiëren of het rekeningnummer nog juist is. Gemaakte OV-fietsritten worden achteraf door OV-Fiets aan de gebruikers gefactureerd. OV-Fiets heeft de ervaring dat abonnementhouders vaak vergeten om bij een nieuw rekeningnummer of een nieuw adres hun account aan te passen. Dan kan OV-Fiets de kosten voor het gebruik van de fiets (3,85 euro) niet incasseren. Dat leidt tot aanmaningen en soms een incassoprocedure, waarbij de kosten voor zowel OV-Fiets als voor de abonnementhouder snel kunnen oplopen.

Met 1 eurocent per jaar kan dit voorkomen worden. Dus inderdaad, het abonnement is strikt genomen misschien niet helemaal gratis, maar die ene eurocent per jaar lijkt ons een goede investering om te voorkomen dat je in een incassoprocedure verzeild raakt.