Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Onterechte OV-Fiets boetes na bemiddeling kwijtgescholden

Haalt u wel eens een OV-fiets op bij een onbemande stalling? Dan is het goed om verder te lezen. In de afgelopen maanden ontving het OV loket meerdere klachten van reizigers die een boete van € 250 hadden gekregen omdat ze, volgens OV Fiets, de leenfiets niet hadden ingeleverd. Deze reizigers zeiden zelf zeker te weten dat ze dit wel hadden gedaan. NS wees de reizigers erop dat ze volgens de voorwaarden zelf aansprakelijk zijn en aangifte van diefstal moeten doen bij de politie. Wij hebben contact opgenomen met NS, omdat we vanwege het hoge aantal klachten vermoedden dat er een structureel probleem was bij het inleveren en registreren van OV-fietsen in onbemande fietsenstallingen. Soms komt het ook voor dat er al een fiets staat in de kluis waar men de fiets zou moeten plaatsen, zoals bij een reiziger die een OV-fiets huurde op station Sliedrecht. De fiets later die dag terugbrengen bleek een uitdaging: in de kluis waarin hij volgens het systeem de fiets moest plaatsen stond al een fiets. Alle andere kluizen waren vol. Hij kon de fiets niet correct inleveren en heeft hem naast de stalling geparkeerd. Dezelfde avond heeft hij telefonisch contact opgenomen met NS over hoe hij de sleutel alsnog in kon leveren. Hij kreeg het advies om de sleutel aangetekend op te sturen. Toch kreeg hij enige tijd later een mail van NS dat hij een boete van 250 euro kreeg omdat hij de fiets nog in zijn bezit had. Uiteindelijk is de boete kwijtgescholden omdat hij via het track&tracenummer van de opgestuurde sleutel kon aantonen dat hij de fiets niet meer had. De fiets is later door de stationsbeheerder ook aangetroffen. 

NS heeft erkend dat er inderdaad soms iets mis gaat bij het inleverproces bij onbemande stallingen, waardoor het lijkt of mensen hun OV-fiets niet hebben ingeleverd. Men gaat onderzoeken hoe dit komt. Dankzij bemiddeling door het OV loket  zijn de boetes van mensen die zich bij ons hadden gemeld, omdat ze er met NS niet uitkwamen, kwijtgescholden.