Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Statistieken november

In november 2021 heeft OV Ombudsman 181 klachten ontvangen over het openbaar vervoer. Dat is iets meer dan in oktober 2021 toen 177 reizigers een klacht indienden. In november vorig jaar wisten 157 mensen de weg naar OV Ombudsman te vinden met een OV-klacht. De meeste klachten in november 2021 gaan over uitgevallen ritten en vertraging (categorie dienstuitvoering). Op de tweede plaats staan klachten over restitutie van reiskosten, wanneer bijvoorbeeld teveel saldo is afgeschreven of wanneer het abonnement niet goed werkt. Op de derde plaats staan klachten over volle treinen en bussen. De meeste klachten gaan over NS, daarna volgen Arriva en HTM. In november heeft OV Ombudsman achttien keer actief bemiddeld tussen reiziger en vervoerder. In tien gevallen was dit succesvol en twee keer onsuccesvol. Bij zes van de achttien klachten loopt de bemiddeling nog.