Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Taken OV Ombudsman ondergebracht bij De Geschillencommissie

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onderzoek gedaan naar  de opties voor de versterking van de onafhankelijke positie van OV Ombudsman. De onderzoekers hebben het onderbrengen van de taken van OV Ombudsman bij De Geschillencommissie benoemd als de voorkeursvariant.

Rover, De Geschillencommissie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en OV Ombudsman zijn samen deze voorkeursvariant aan het uitwerken. Voor reizigers in het openbaar vervoer verandert er vooralsnog niets.