Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Vlucht gemist door uitval van de trein

Vertragingen en uitval van ritten komen voor in het openbaar vervoer. Wat zijn de rechten van een reiziger, wanneer hij als gevolg van de vertraging van zijn trein bijvoorbeeld een vliegtuig mist of een taxi moet bestellen om op tijd bij haar tentamen te zijn? Sommige reizigers denken dat zij de gevolgschade (kosten van een gemiste vlucht of taxikosten) kunnen declareren bij de vervoerder. Zij reageren dan ook verrast, als de vervoerder hun declaratie afwijst. Voor deze mensen voelt dit onterecht. Dat blijkt uit de klachten die het OV loket ontvangt, maar ook uit het feit dat veel zaken bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer juist over dit onderwerp gaan.

Op de site van de Geschillencommissie zijn veel uitspraken in dergelijke cases terug te lezen. De commissie volgt in haar uitspraken vaak de lijn van de wet (BW 8:108), de Europese verordening (1371/2007, bijlage 1 artikel 32) en de algemene voorwaarden van vervoerders (artikel 8.2). Hierin staat dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door vertraging of afwijking van de dienstregeling. Alleen wanneer sprake is van bewust roekeloos gedrag door de vervoerder of wanneer de vertraging opzettelijk veroorzaakt is of bij heel bijzondere omstandigheden, maakt de reiziger kans om zijn schade vergoed te krijgen. Dan moet hij ook nog aan kunnen tonen dat hij ruim op tijd is vertrokken en voldoende marge heeft ingebouwd. Uiteraard heeft de reiziger wel recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van zijn vervoerbewijs bij minimaal 30 minuten vertraging op grond van de Geld terug bij vertraging regeling.

Is het terecht dat je als reiziger geen vergoeding krijgt voor de gevolgschade? Wij vinden van wel. Alleen in een imaginaire wereld rijden de treinen altijd op tijd, valt de stroom nooit uit en zijn er nooit files. Zoals de Geschillencommissie zegt: ‘als de vervoerder zijn aansprakelijkheid voor schade niet kan uitsluiten, zou de exploitatie van het openbaar treinvervoer onmogelijk worden.’ Dat neemt niet weg dat wij snappen dat het heel zuur is dat iemand zijn vlucht mist door vertraging van de trein naar Schiphol. Of dat een ander 150 euro aan taxikosten moet uitgeven, omdat hij anders te laat is voor het tentamen, waar hij weken voor geleerd heeft. Heeft u iets dergelijks meegemaakt en denkt u dat er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u wel recht heeft op vergoeding? Neem contact met ons op en wij kijken of we iets voor u kunnen doen.