Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

‘Weer van het kastje naar de muur gestuurd’

Voor een reiziger zijn wij al anderhalf jaar bezig om een probleem op te lossen. Het gaat om iemand die via zijn werkgever een NS Businesscard heeft. Hij is verplicht om regelmatig zijn gemaakte reizen aan zijn werkgever door te geven via de portal van NS Zakelijk.

Vanaf 14 november 2016 worden de reizen die hij maakt met lijn 3 of 4 van de HTM (Randstadrail) niet goed weergegeven. In het portal staat dat hij met de lijnen 26, 27 of 35 heeft gereisd. Dit zijn in de regio Den Haag geen bestaande tramlijnen. Dit betekent dus dat meneer al anderhalf jaar reizen moet declareren die hij niet gemaakt heeft. En daar heeft hij net als zijn werkgever moeite mee.

De reiziger heeft meerdere malen contact gehad met NS en HTM. Omdat de reiziger er niet uitkwam met de vervoerders heeft hij onze hulp gevraagd. Wij hebben met HTM contact gezocht. Die verwees ons naar NS, want daar zou het fout gaan. NS dacht dat het probleem bij Trans Link Systems lag. Vervolgens lazen wij in een mail van NS dat het probleem toch bij henzelf lag. Het was goed nieuws dat iemand erkende dat het probleem bij hen lag, want nu zou er toch wel een oplossing komen. Niets bleek minder waar. De reiziger ontving kort geleden een kort mailtje van NS dat hij toch bij HTM moet zijn met dit probleem.

Dit is allemaal zeer onbevredigend. De reiziger moet erg lang wachten op reacties van de vervoerders. En als hij dan wat hoort, wordt hij weer van het kastje naar de muur gestuurd.

Het OV loket zal deze zaak opnieuw en met nog meer nadruk op de urgentie bij alle betrokken partijen onder de aandacht brengen en vragen om een oplossing. Wordt vervolgd.