Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Klachtenwijzer

U heeft een klacht over het openbaar vervoer

Dien een klacht in bij het vervoersbedrijf, schriftelijk of via de website van de vervoerder.
Wacht op de reactie van de vervoerder. Wanneer de vervoerder uw klacht niet naar tevredenheid oplost of wanneer u geen antwoord krijgt, vul dan het klachtenformulier in op de website van OV ombudsman. Stuur uw correspondentie met de vervoerder mee. Wij adviseren u vervolgens over de vervolgstappen. In sommige gevallen kunnen wij voor u bemiddelen.

U wilt alleen iets melden

Als u niet wilt klagen bij de vervoerder, maar wel iets kwijt wilt over uw ervaringen met het OV, kunt u ook ons klachtenformulier invullen. Uw melding telt mee in onze rapportages. Na ontvangst registreren wij uw klacht. Binnen 24 uur sturen wij u een ontvangstbevestiging. Vervolgens beoordelen wij of uw klacht zich leent voor individuele bemiddeling. Is dat het geval, dan nemen wij contact op met de vervoerder om de bemiddeling te starten. Soms nemen we contact met u op om aanvullende informatie te vragen. U krijgt binnen vier weken bericht van ons over de uitkomst.

Collectief

Sommige klachten lenen zich meer voor collectieve bemiddeling. Wij hebben regelmatig contact met alle vervoerders en leggen hen vaak zaken voor die voortvloeien uit de ingediende klachten. De klachten vormen daarnaast de basis voor de kwartaalrapportages. De rapportages worden verzonden aan overheden, vervoerders en andere stakeholders binnen het openbaar vervoer.

Vervolgstappen

Wanneer de bemiddeling door OV ombudsman onverhoopt geen resultaat heeft, zullen wij u dit melden. U kunt uw geschil vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. U betaalt een klachtengeld van € 27,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De termijn om een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen is 12 maanden vanaf het moment dat u voor het eerst uw klacht bij de NS, stad- en streekvervoerder of Klantenservice OV-chipkaart heeft voorgelegd.