Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Organisatie

De OV ombudsman is een onafhankelijke organisatie, gesubsidieerd door het ministerie van I&W met als doel reizigers te helpen die een klacht hebben over het OV door:

  •     de weg naar de juiste vervoerder te wijzen
  •     informatie te verstrekken over te volgen procedures
  •     indien nodig te bemiddelen bij individuele problemen
  •     gesignaleerde klachten te bundelen en te rapporteren.

De OV ombudsman heeft als missie een bijdrage te leveren aan beter openbaar vervoer door OV-bedrijven kritisch te volgen en ze te wijzen op dienstverlening die niet op orde is. De OV ombudsman doet dit door klachten in behandeling te nemen die de openbaar vervoerbedrijven niet naar tevredenheid van de reiziger hebben behandeld en/of opgelost. Waar nodig bemiddelt de OV ombudsman bij het oplossen van deze klachten. Op basis van deze werkzaamheden en eigen onderzoek rapporteert de OV ombudsman aan vervoerders en andere betrokken partijen in de sector over trends en ontwikkelingen.

De OV ombudsman bestaat uit een enthousiast team van 6 personen.

Een curatorium bestaande uit deskundigen uit de wereld van openbaar vervoer en consumentenrecht bewaakt de doelstellingen van de OV ombudsman en bepaalt mede de richting. Het curatorium van de OV ombudsman bestaat uit:

Lia Roefs, voorzitter    lid Provinciale Staten provincie Limburg 
Willem Benschop    vice-voorzitter Rover 
Viola Sütö    advocaat Legal Rail 
Jacco van der Tak    directeur Communicatie & Corporate Affairs NS 
Erica Vergroesen    programmamanager OV provincie Noord-Brabant