Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Organisatie

OV ombudsman is een onafhankelijke organisatie, gesubsidieerd door het ministerie van I&W met als doel reizigers te helpen die een klacht hebben over het OV door:

  •     de weg naar de juiste vervoerder te wijzen
  •     informatie te verstrekken over te volgen procedures
  •     indien nodig te bemiddelen bij individuele problemen
  •     gesignaleerde klachten te bundelen en te rapporteren.

OV ombudsman heeft als missie een bijdrage te leveren aan beter openbaar vervoer door OV-bedrijven kritisch te volgen en ze te wijzen op dienstverlening die niet op orde is. OV ombudsman doet dit door klachten in behandeling te nemen die de openbaar vervoerbedrijven niet naar tevredenheid van de reiziger hebben behandeld en/of opgelost. Waar nodig bemiddelt OV ombudsman bij het oplossen van deze klachten. Op basis van de ingediende klachten rapporteert OV ombudsman aan vervoerders en andere betrokken partijen in de sector over trends en ontwikkelingen.

OV ombudsman bestaat uit een enthousiast team van 5 personen.

Een curatorium bestaande uit deskundigen uit de wereld van openbaar vervoer en consumentenrecht bewaakt de doelstellingen van OV ombudsman en bepaalt mede de richting. 

Het curatorium bestaat uit de volgende personen: 

Jan van Selm  
Mirjam de Bok  
Saskia Kluit   
Magdalena Piotrowska   
Annemarie Zuidberg