Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Wat doet OV ombudsman met uw klacht?

Zodra uw klacht binnenkomt, registreren wij uw klacht. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt beoordeeld of uw klacht zich leent voor individuele bemiddeling. Is dat het geval, dan gaat de klacht door naar de klachtenafhandelaars. Vervolgens nemen wij contact op met de vervoerder om de bemiddeling te starten. U krijgt van de klachtenafhandelaar binnen vier weken bericht over de uitkomst.

Sommige klachten lenen zich meer voor collectieve bemiddeling. Ook in die situaties nemen wij contact met vervoerder of concessieverlener om te proberen een oplossing te bewerkstelligen.

De klachten vormen daarnaast de basis voor de kwartaalrapportages. De rapportages worden verzonden aan overheden, vervoerders en andere stakeholders binnen het openbaar vervoer.