Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht
Wat is te verstaan onder het begrip “gebruik maken van het openbaar vervoer”? Dit begrip wordt namelijk niet nader gedefinieerd in de Wp 2000 dan wel het Bp 2000. Ook de wetsgeschiedenis bevat geen nadere uitleg over dit begrip.
In deze uitspraak is uitgemaakt dat ingevolge art 47 lid 1onder a Bp 2000 een reiziger een vervoerbewijs dient te hebben voordat hij het (voor vertrek gereed staande) vervoermiddel betreedt.