Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Boete DUO kwijtgescholden

Studenten die gebruik maken van een studenten-OV moeten, zodra zij stoppen met hun studie, hun studentenreisproduct beëindigen bij DUO. Als zij blijven reizen, terwijl ze geen recht meer hebben op ‘gratis’ OV, riskeren ze een boete van DUO van 97 euro per halve maand.

Om de beëindiging te effectueren, moet je het studentenreisproduct op je OV-chipkaart stopzetten. Maar wat als net in die tijd je OV-chipkaart kapot gaat? Dat overkomt een student, die eind januari 2014 zijn studie heeft afgerond. Hij zegt zijn studiefinanciering en het studentenreisproduct op, maar moet nog langs de automaat om het studentenreisproduct van zijn kaart te halen. Dit lukt echter niet, omdat zijn OV-chipkaart er de brui aan geeft.

Hij belt met de Klantenservice OV-chipkaart en stuurt na hun advies in februari zijn defecte kaart op. Ook moet hij een nieuwe aanvraag indienen om zijn studentenreisrecht stop te zetten. Maar zijn studentenreisproduct wordt pas stopgezet op 26 juni 2014. Dat betekent dat hij over 5 maanden 10 x 97 euro boete moet betalen. De boete van 194 over de eerste maand vindt hij terecht, omdat hij pas na een maand zijn kaart opstuurde. Die boete betaalt hij ook zonder morren. Maar hoe is het mogelijk dat het vervolgens vier maanden duurt, voordat de Regisseur Studenten Reisrecht (RSR) zijn studentenreisproduct stopzet. Hij heeft namelijk meerdere keren contact met ze opgenomen, om de zaak te regelen.

Op het moment dat de student het niet meer ziet zitten, neemt hij contact op met het OV loket. Wij vragen onze contactpersoon bij RSR, waarom de datum van stopzetten niet ingaat op het moment dat de student zijn defecte kaart opstuurde? En ze kunnen toch zien, dat hij meerdere keren gebeld heeft? Dan horen we, dat de student telefoonspecificaties moet opsturen. We geven de boodschap door. De student regelt specificaties via zijn provider en wij doen een goed woordje voor hem bij RSR. Dat alles leidt er uiteindelijk in februari 2015 toe dat de datum van beëindiging wordt bijgesteld naar 18 februari 2014. Dankzij onze bemiddeling kan de student opgelucht ademhalen en ruim 500 euro op een heel wat leukere manier besteden.