Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Geld terug bij vertraging ontvangen? Check het bedrag.

Bij 30 minuten vertraging krijgt de reiziger de helft van de kosten van zijn/haar kaartje terug. Bij reizen met de IC Direct is dat het hele bedrag van het treinkaartje bij een vertraging van minimaal een half uur.

Ik reis vaak met NS en heb helaas vaak vertraging. Ik krijg er wel geld voor terug, maar vaak te weinig. NS doet er niks mee. Ik heb al vier keer een klacht ingediend, via email en ook telefonisch en helemaal niks gehoord!

Bij twee reizen heeft mevrouw 1e klas gereisd terwijl ze een vergoeding krijgt op basis van een 2e klas kaartje. Bij twee andere reizen krijgt ze te weinig vergoed. Omdat ze met de IC Direct heeft gereisd, heeft ze recht op een volledige vergoeding van haar ritprijs. Mevrouw heeft van alle reizen een transactieoverzicht, waaruit duidelijk blijkt welke reizen ze heeft gemaakt. Op de klacht die mevrouw heeft ingediend bij NS hoort ze niks.Het OV loket besluit om NS te vragen haar aanvraag opniieuw te beoordelen. 

Omdat mevrouw bij één reis pas halverwege een klassewissel naar de 1e klas had uitgevoerd, blijft die vergoeding gebaseerd op de 2e klas. Bij de andere drie aanvragen erkent NS dat mevrouw te weinig vergoed heeft gekregen. Dit wordt per omgaande rechtgezet. Het blijft dus altijd nuttig om de vergoeding voor GTBV die u ontvangt te checken.