Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Incassokosten kwijtgescholden na bemiddeling OV loket

Wegens een kapotte computer en een vakantie kwam de mail waarin NS mij vroeg het abonnementsgeld voor een voordeelurenkaart over te maken te laat bij mij binnen. Ik wilde het abonnement eigenlijk stopzetten maar was te laat. Ik moest 40 euro incassokosten en het abonnementsgeld betalen. Ik nam contact op met de NS en legde de situatie uit. NS wilde meewerken aan het stopzetten en adviseerde me om toch eerst te betalen. Daarna zou het abonnement stopgezet worden en zou ik het teveel betaalde abonnementsgeld terugkrijgen.

Zo gezegd zo gedaan. De klant betaalde het abonnement aan de NS en 40 euro aan het incassobureau, waarna NS liet weten een bedrag van 87,10 euro binnen een week terug te storten. Na drie weken had de klant nog niets ontvangen. Zij belde met NS en kreeg het advies om een bezwaarschrift in te dienen bij de klantenservice van NS. Een maand later had zij nog niets gehoord. Weer belde zij met NS. Volgens de ene medewerkster waren de incassokosten nog niet betaald. Een andere medewerker vertelde dat zij het erg druk hadden en dat mevrouw later nog maar eens moest bellen. Toen belde de reiziger het OV loket en wij startten een bemiddeling. Hoe dit afliep leest u hier

Gelukkig kon mevrouw via een giroafschrift aantonen dat ze zowel het abonnement als de incassokosten had betaald. We hebben deze opgestuurd naar NS en uitgelegd hoe de zaak in elkaar zat. NS dook nog eens in het dossier en dat leidde ertoe dat mevrouw binnen een week toch het geld op haar rekening had staan. Een mooi succes.