Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Ondanks opzegging abonnement toch moeten betalen.

Een Syrische vader sluit voor zijn schoolgaande zoon een abonnement bij NS af voor het traject Borne-Almelo. Omdat de zoon kort daarna naar een andere school gaat moet het traject aangepast worden naar Borne-Enschede. Een vrijwilliger die het gezin helpt neemt contact op met NS. Bij wijze van uitzondering zegt NS toe de abonnementswijziging telefonisch in orde te maken.  


Maar in de tijd daarna wordt er voor beide abonnementen geld afgeschreven. Dan blijkt dat de zoon de opzegging van het eerste abonnement nog had moeten bevestigen bij de automaat. Volgens de vrijwilliger was de familie hier niet over geïnformeerd.

Pogingen om het teveel betaalde abonnementsgeld (225 euro) terug te vragen stranden omdat de NS in eerste instantie niet reageert op de ingediende klachten. Via bemiddeling van het OV loket laat NS weten dat de familie volgens de voorwaarden geen recht heeft terugbetaling, maar dat NS in deze situatie een uitzondering maakt. Kort daarna wordt het teveel betaalde abonnementsgeld teruggestort. Een mooi resultaat en gezien het feit dat de zoon klant blijft bij NS eigenlijk niet meer dan logisch toch?