Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

De algemene wet bestuursrecht regelt het recht tussen de overheid en burgers. Hoofdstuk V behandelt de handhaving. Toezichthouders zijn belast met de handhaving en  moeten zich houden aan de in Hoofdstuk 5 Afdeling 5.2 beschreven bepalingen.
Vindplaats: www.overheid.nl