Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Art. 1 van het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving bepaalt dat ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat belast met toezicht worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bedoeld in (onder f) de Wet Personenvervoer 2000 art. 87 lid 1.

In art. 87 Wp 2000 lid 1 worden personen aangewezen die bij besluit van de Minister belast zijn met handhaving.

De toezichthouders zijn o.a. bevoegd om reizigers te controleren die weigeren om volgens het nationale tarief te reizen.