Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Op basis van de Spoorwegenwet moeten toezichthouders worden aangewezen die toezicht houden op de naleving van de spoorwetwetgeving. Ambtenaren van de Inspectie V&W kunnen worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving.
www.overheid.nl

 • Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein knooppunt Arnhem-Nijmegen
 • Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen
 • Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen
 • Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente
 • Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam

In de Besluiten aangegeven met A, B, C, D en E is het Dagelijks Bestuur van de desbetreffende regio bevoegd verklaard tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor vervoersdiensten die desbetreffende stations verbinden.

 1. Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein
 2. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein
 3. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Gelderland
 4. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland (Zevenaar-Doetichem)
 5. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in Fryslân en Groningen
 6. Besluit aanwijzing vervoersdiensten provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein
 7. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein regio Limburg (Maastricht-Kerkrade)

In de Besluiten aangegeven met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is het College van Gedeputeerde Staten van de desbetreffende regio bevoegd verklaard tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor vervoersdiensten die desbetreffende stations verbinden.