Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

In de bijlage van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005 is een tabel opgenomen met de namen ven vestigingsplaatsen van de openbaar vervoersbedrijven, het maximaal toegestane aantal BOA’s per vervoersbedrijf, de toezichthouder en de directe toezichthouder.
Art. 4 lid 1 stelt dat als toezichthouder aangewezen is de hoofdofficier van justitie van het arrondissement waarin de vestigingsplaats is gelegen van het openbaar vervoerbedrijf waarbij de BOA werkzaam is.
Lid 2 van datzelfde artikel wijst als directe toezichthouder aan de korpschef van het regionaal politiekorps van de politieregio waarin de vestigingplaats is gelegen van het openbaar vervoersbedrijf waarbij de BOA werkzaam is.