Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Art. 2 van het besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur verklaard dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die om commerciele redenen aantoonbaar belang heeft bij de verwerving van capaciteit voor het doe vervoeren van lading door middel van spoorvervoerdiensten is gerechtigd tot het sluiten van een toegangsovereenkomst en een kaderovereenkomst met de beheerder. De beheerder kan echter op grond van art. 7 de infrastructuur overbelast verklaren.