Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Doel van de regeling is het verbeteren van de terrorismebestrijding. Subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van partijen die te maken hebben met het beheer en de veiligheid van knooppunten in het openbaar vervoer, zoals trein- en busstations.
Aanvragen voor de subsidie hadden echter voor 31-07-2008 moeten worden ingediend.