Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Het Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaren GVB Exploitatie BV 2007 is nadere regelgeving van de Politiewet 1993. Het Besluit houdt in dat de buitengewoon opsporingsambtenaren die werkzaam zijn bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf gerechtigd zijn gebruik te maken van de bevoegdheden beschreven in art. 8 van de Politiewet. www.st-ab.nl