Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Het Burgerlijk wetboek Boek 8 bestrijkt een omvangrijke en complexe materie waarin het vervoer over water centraal staat. Toch is Boek 8 ook voor het wegvervoer van groot belang, omdat naast bepalingen over zeerecht en binnenvaartrecht ook algemene bepalingen betreffende vervoer, wegvervoersrecht, luchtrecht en ‘vervoer langs spoorstaven’ zijn opgenomen. Bepalingen voor het wegvervoer zijn te vinden in Boek 8 IV titel 13 afdeling 1 Wegvervoersrecht (art. 1080 e.v.).
Grote gedeelten van Boek 8 zijn afkomstig uit internationale regelgeving. Tevens zijn op grond van Boek 8 een groot aantal uitvoeringsbesluiten vastgesteld.
Vindplaats: www.overheid.nl, onder wet- en regelgeving.