Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

In de verordening staan eisen waaraan de vervoerders moeten voldoen ten aanzien van:

Reisinformatie geven;
Compensatie bieden bij vertraging en uitval van treinen;
Speciale aandacht voor gehandicapten;
Informatie geven over de klachtbehandeling;
Informatie geven over de verordening zelf.       

Dat verplicht de vervoerder 

Om u voorafgaande en tijdens de reis goed te informeren;
Om bij vertraging compensatie en schadevergoeding te betalen en/of maaltijden, overnachting of aanvullend vervoer aan te bieden;
Om te zorgen voor toegang en hulp voor gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit;
Om u te informeren over klachtbehandeling;
Om u te informeren over de verordening en over de aangewezen instanties voor klachtafhandeling.

Wat betreft geld terug bij vertraging: reizigers kunnen een kwart van de prijs van hun treinkaartje terugkrijgen als een trein tussen de zestig minuten en twee uur vertraging heeft opgelopen. Voor vertragingen van meer dan twee uur wordt de helft van de prijs vergoed. Op veel punten voldoet de door de NS gehanteerde "Geld terug bij Vertraging" regeling al aan de Europese voorschriften. Sterker nog, de NS vergoedt al bij een vertraging van 30 minuten, maar door deze Europese verordening kunnen reizigers nu bij alle vervoerders terecht voor compensatie bij vertraging. 

Via het Passenger Rights Project geeft de Europese Commissie meer bekendheid aan de rechten van reizigers.