Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

LOCOV staat voor Landelijk Overleg Consumentenbelangen OV. In dit overlegorgaan worden consumentenzaken die op nationaal niveau spelen besproken door de consumentenorganisaties, de Minister van V&W, de spoorvervoerders en de beheerders van de stations. De deelnemende consumentenorganisaties zijn de Consumentenbond, ROVER en NSR.
LOCOV heeft tot doel informatie uitwisseling, overleg en advies. Op de website www.locov.nl zijn alle adviesaanvragen, uitgebrachte adviezen en besluiten van de afgelopen jaren openbaar gemaakt.