Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

In de Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer wordt verwezen naar art. 40 Wp 20000. In art. 40 Wp 2000 wordt bepaald dat de voormalige en de nieuwe concessiehouder met elkaar en met de belanghebbende verenigingen binnen een maand na het besluit tot verlening van een concessie in overleg treden.
Art. 20 Wp 2000 verklaart dat bevoegd zijn tot het verlenen van concessies de dagelijkse besturen van de provincies en de regionale openbare lichamen ,zover het een kaderwetgebied betreft. De kaderwetgebieden zijn; Amsterdam, Haaglanden, Rotterdam, Utrecht, Twente, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven.