Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Art. 30 Wp 2000 eist dat vervoerbedrijven de Nationale Vervoerbewijzen (NVB) accepteren. Met de NVB worden vervoerbewijzen bedoeld die door de meeste vormen van stads- en streekvervoer in Nederland geaccepteerd worden. Dit wordt beschreven in de Regeling Nationale Vervoerbewijzen OV. Er zijn een groot aantal nationale vervoerbewijzen waarvan de strippenkaart en sterabonnement de meest bekende kaartsoorten zijn.
De Regeling Nationale Vervoerbewijzen OV is een ministeriele regeling op basis van het Besluit Personenvervoer 2000.
Veel informatie is te vinden op het kennisplatform verkeer en vervoer (www.kpvv.nl).
De Regeling is te vinden op www.overheid.nl