Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Art. 50 lid 4 Besluit personenvervoer 2000 schept de mogelijkheid om bij ministeriele regeling nadere regels vast te stellen over de terugbetaling van vervoerprijs en de ontheffing van de betalingsverplichting. Hier is gehoor aan gegeven in de vorm van de Regeling Terugbetaling Nationale Vervoerbewijzen OV.