Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

De Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaren stelt de bekwaamheidseisen voor wat betreft de geweldsbevoegdheid van een BOA.. Volgens art. 1 Ambtsinstructie wordt onder geweld verstaan; elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefende op personen of zaken. Lid 3 verstaat onder het aanwenden van geweld; het gebruiken van geweld of het dreigen van geweld . Het slechts vastpakken van een verdachte valt dus niet onder het aanwenden van geweld. Het duwen van de verdachte of het met kracht tegenhouden van een verdachte vallen wel onder het aanwenden van geweld. Bij de NS hebben alle BOA’s geweldsbevoegdheid.