Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

De Wet bescherming persoonsgegevens is sinds 2001 in Nederland van kracht naar aanleiding van een Europese richtlijn. De wet geeft aan wat de rechten van iemand zijn van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of persoonsgegevens houden.