Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Met de Wp2000 hoopt de regering een groei van het gebruik van het openbaar vervoer te bewerkstelligen. Gevolg hiervan zal zijn een vergroting van de bereikbaarheid van Nederland. Een tweede doel van de Wp 2000 is het verhogen van de kostendekkingsgraad door verhoging van de reizigersopbrengsten of door verlaging van de exploitatiekosten. Door een aantrekkelijk vervoersaanbod zal het aantal reizigers groeien en de concurrentie zal de vervoersondernemingen dwingen tot een grotere kostenefficiƫntie.
Om de doelstellingen te halen zijn in de Wp 2000 bepalingen opgenomen omtrent concessies en aanbestedingen, tarief vrijheid en de positie van reizigers.
De wettekst van de Wp 2000 is te vinden op www.overheid.nl onder wet- en regelgeving.