Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

De minister heeft een grondig onderzoek laten doen naar de vraag of het elektronisch vervoerbewijs kans van slagen heeft. Het antwoord op deze vraag luidt “ja”. Voor de introductie van dit systeem is het Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 per 1 april 2006 in werking getreden.
Doel van het elektronisch vervoerbewijs is het verbeteren van de sociale veiligheid op stations en in treinen en voor het verbeteren van het reisgemak.